Akut reparationsarbete av fjärrvärmenätet

Torsdagen den 12 september kommer ett akut reparationsarbete i Sollentunas fjärrvärmenät att genomföras av SEOM. Under tiden för reparationsarbetet upprätthålls fjärrvärmeleveransen till anslutna kunder via reservpannor.

Det kan påverka en begränsad kvantitet av tappvarmvatten. Beroende på utomhustemperatur kan även fastighetens uppvärmning påverkas.

Tidsplan

Reparationsarbetet påbörjas klockan 08:00 torsdagen den 12 september 2019. Beräknad tid för reparationen är 24 timmar. På grund av reparationsarbetets omfattning finns det dock en risk för att tidsplanen behöver justeras och att avstängningen behöver pågå längre än 24 timmar.

Följ driftinformationen på seom.se som kontinuerligt uppdateras. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på epost: kundtjanst@seom.se eller på telefon 08-623 88 00.