Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Viktigt för dig som söker

Lediga lägenheter publiceras varje torsdag och är publicerade till och med måndag i veckan därefter.

På Mina sidor hanterar du din profil

Du kan anmäla dig till högst tre lägenheter varje vecka, se status på dina intresseanmälningar, se om du har fått något erbjudande om lägenhet, skriva ut ditt erbjudandebrev, tacka ja eller nej till dina erbjudanden, uppdatera dina personuppgifter och önskemål, se datum för när du senast måste uppdatera dina köpoäng. Det är viktigt att uppgifterna i din profil stämmer när du gör en intresseanmälan.

Aktuella uppgifter i din intresseanmälan

 • Inkomstuppgifter - En riktlinje är att hyresnivån inte får utgöra mer än 40 procent av den sammanlagda bruttoinkomsten (inklusive pension, stöd och ersättningar). 
 • Antal personer i hushållet och boendeform.
 • Uppdatera e-postadress för att inte gå miste om utskick från oss, t.ex. erbjudandebrev, förslag på kontrakt, påminnelse om uppdatering och inloggning. 

Förbered alla intyg

När du tackar ja till ett lägenhetserbjudande behöver du förbereda följande intyg som behövs för att kunna godkänna dig som hyresgäst. Skicka in dessa uppgifter inom 4 dagar. Vi räknar från den dagen du har blivit erbjuden kontrakt, om inte uppgifterna kommer in i tid förlorar du ditt erbjudande. Du kan ladda upp dokument snabbt och enkelt via Mina sidor.

 • Skriftliga referenser från din nuvarande eller senaste hyresvärd.
 • Äger du ditt boende behöver du lämna in uppdragsavtal från mäklare eller köpeavtal. Fastigheten ska vara såld inom sex månader.
 • Bor du i andrahand eller som inneboende måste du lämna kopia på andrahandsavtal eller på hyresavtal/hyresavi för den du bor hos.
 • Intyg om inkomst beroende på sysselsättning:

  - arbete (arbetsgivarintyg och de tre senaste lönespecifikationerna)
   - pension (till exempel beslut från pensionsmyndigheterna) 
  - A-kassa med minst sex månader kvar
  - egen företagare (verksam i minst 18 månader, kunna visa upp senaste deklaration och resultat/balansräkning)
  - försörjningsstöd från Sollentuna kommun
  - studiemedel från CSN
 • Sollentunahem tar kreditupplysning på samtliga blivande hyresgäster.

Svara på erbjudanden - annars spärras intresseanmälan

Din intresseanmälan spärras om du vid tre tillfällen inom sex månader inte har svarat på dina erbjudanden eller tackat nej.

Uppsägning från nuvarande hyresvärd eller försäljning av bostadsrätt/hus

Du som i dag bor i en hyresrätt hos någon annan hyresvärd ska lämna in skriftliga boendereferenser. En kopia av uppsägningsbekräftelse ska lämnas in i samband med kontraktsskrivning. Äger du en bostadsrätt eller villa ska bekräftelse (t.ex. uppdragsavtal från mäklare) på att försäljning påbörjats, pågår eller avslutats lämnas in i samband med kontraktsförslag. Du laddar själv upp dokumenten på Mina sidor

Inneboende eller hyr i andra hand?

Från dig som är inneboende eller hyr i andra hand vill vi ha ett intyg om det, antingen i form av en kopia av hyreskontraktet för den person du bor/hyr hos eller kopia av hyresavi/faktura.

Parkeringsplats

Då det i vissa av våra områden är brist på parkeringar, kan man inte ta för givet att det finns lediga platser i samband med inflyttning. Informera dig om parkeringsläget innan du tackar ja till lägenheten.

Nollställning av köpoäng vid nytt kontrakt

När du får ett kontraktsförslag nollställs dina poäng. Ny kötid gäller från kontraktsdatum. Om du ångrar dig efter att du har fått ett kontraktsförslag eller missat att lämna in intyg eller svara, kommer du inte kunna söka någon ny lägenhet under de kommande 12 månaderna. Men du får tillbaka dina köpoäng. 

Kontrollera att du fortfarande är registrerad i kö hos oss! Om det har gått mer än 25 dagar sedan du fick kontraktsförslaget raderas du från vår kö. Kontakta Kontaktcenter om du inte kan logga in längre, se kontaktuppgifter Kontaktcenter

Riktlinjer om trångboddhet

För att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter, har vi riktlinjer mot trångboddhet. Den generella rekommendationen från Boverket om hur många som lämpligen får bo i en lägenhet är:

 • 1 rum och kök max 3 personer
 • 2 rum och kök max 4 personer
 • 3 rum och kök max 6 personer
 • 4 rum och kök max 8 personer
 • 5 rum och kök max 10 personer