Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor
Mina sidor

Viktig information för dig som söker

Tänk på detta när du söker lägenhet!

Aktuella uppgifter i din intresseanmälan

Se till att uppgifterna i din intresseanmälan är aktuella, t.ex. inkomst, antal personer i hushållet och boendeform. Uppgifterna i intresseanmälan ingår i vår totala bedömning av att godkänna en hyresgäst. En riktlinje är att hyresnivån inte får utgöra mer än 40 procent av den sammanlagda bruttoinkomsten och att den sökande (och eventuellt medsökande) ska ha för avsikt att bo i lägenheten.

Förbered alla intyg

När du tackar ja till ett erbjudande, är det bra om du förbereder så att du har alla intyg som behövs för att vi ska kunna godkänna dig som hyresgäst.

 • Skriftliga referenser från din nuvarande eller senaste hyresvärd.
 • Äger du ditt boende behöver du lämna in uppdragsavtal från mäklare eller köpeavtal. Fastigheten ska vara såld inom sex månader.
 • Bor du i andrahand eller som inneboende måste du lämna kopia på andrahandsavtal eller på hyresavtal/hyresavi för den du bor hos.
 • Intyg om inkomst beroende på sysselsättning:

  - arbete (arbetsgivarintyg och de tre senaste lönespecifikationerna)
   - pension (till exempel beslut från pensionsmyndigheterna) 
  - A-kassa med minst sex månader kvar
  - egen företagare (F-skattsedel och intyg från en legitimerad revisor)   
  - försörjningsstöd från Sollentuna kommun
  - studiemedel från CSN
 • Sollentunahem tar kreditupplysning på samtliga blivande hyresgäster.

Uppsägning från nuvarande hyresvärd eller försäljning av bostadsrätt/hus

Du som i dag bor i en hyresrätt hos någon annan hyresvärd ska lämna in skriftliga boendereferenser. En kopia av uppsägningsbekräftelse ska lämnas in i samband med kontraktsskrivning. 

Äger du en bostadsrätt eller villa ska bekräftelse (t.ex. uppdragsavtal från mäklare) på att försäljning påbörjats, pågår eller avslutats lämnas in i samband med kontraktsförslag. 

Det är lättast om du själv laddar upp dokumenten på Mina sidor. Det går också bra att mejla dem till vår kundtjänst.

Om du är inneboende eller hyr i andra hand

Från dig som är inneboende eller hyr i andra hand vill vi ha ett intyg om det, antingen i forrm av en kopia av hyreskontraktet för den person du bor/hyr hos eller kopia av hyresavi/faktura.

Parkeringsplats

Då det i vissa av våra områden är brist på parkeringar, kan man inte ta för givet att det finns lediga platser i samband med inflyttning. Informera dig om parkeringsläget innan du tackar ja till lägenheten.

Nollställning av köpoäng vid nytt kontrakt

När du får ett kontraktsförslag nollställs dina poäng. Ny kötid gäller från kontraktsdatum.

Om du ångrar dig efter att du har fått ett kontraktsförslag eller missat att lämna in intyg eller svara, kommer du inte kunna söka någon ny lägenhet under de kommande 12 månaderna. Men du får tillbaka dina köpoäng. 

Kontrollera att du fortfarande är registrerad i kö hos oss! Om det har gått mer än 10 dagar sedan du fick kontraktsförslaget raderas du från vår kö. Kontakta Kundtjänst om du inte kan logga in längre, se kontaktuppgifter Kundtjänst

Riktlinjer om trångboddhet

För att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter, har vi riktlinjer mot trångboddhet. Den generella rekommendationen från Boverket om hur många som lämpligen får bo i en lägenhet är:

 • 1 rum och kök max 3 personer
 • 2 rum och kök max 4 personer
 • 3 rum och kök max 6 personer
 • 4 rum och kök max 8 personer
 • 5 rum och kök max 10 personer