Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor
Mina sidor

Bostadsrättsombildning

Åren 2007 - 2016 ombildade Sollentunahem drygt 1 750 lägenheter till bostadsrätter, vilket motsvarar cirka 25 procent av det antal lägenheter bolaget hade innan ombildningarna påbörjades.

Hembud

I samband med fissionen av AB Sollentunahem har Hyresnämnden beslutat att några av bostadsrättsföreningarna i Sollentunahems fastigheter ska erbjudas ombildning genom så kallat hembud. Gemensamt för de föreningarna är att de ligger i fastigheter som efter fissionen tillhör Sollentunafastigheter 2 AB och Sollentunafastigheter 3 AB.

Brf Malmparken 1

149 bostadslägenheter på Malmvägen 14–16 (fastighet Traktören 6 och 7)

Fastigheten tillhör nu Sollentunafastigheter 3 AB och ombildningen hanteras därför av styrelsen för det bolaget.

Föreningen har den 14 augusti 2019 accepterat hembudet. Ombildningen är planerad att ske den 1 november 2019.

Brf Skälbysångaren

12 bostadslägenheter på Västervägen 33–37 (fastighet Sångaren 6)

Föreningen har accepterat hembudet. Den 3 december 2018 ombildades fastigheten till bostadsrätter.

Brf Ribbings väg 5

59 bostadslägenheter på Ribbings väg 5A–C (fastighet Ellipsen 3)

Föreningen har i maj 2019 tackat nej till hembudet.

Brf Malmparken

151 bostadslägenheter på Malmvägen 10–12 (fastighet Traktören 8 och 9)

Föreningen anmälde att de var intresserade av hembudet, men Hyresnämnden beslöt att avvisa föreningens anmälan eftersom den inte inkom till Hyresnämnden inom föreskriven tid.

Föreningen överklagade beslutet till Svea hovrätt, men hovrätten beslöt den 15 november 2018 att avvisa överklagandet eftersom föreningen inte inkom med kompletterande handlingar i tid. Hovrättens beslut kan inte överklagas.

Dispens från hembudsskyldighet

För de två föreningarna Annero och Kärleksbacken behöver Sollentunahem inte lämna några hembud, enligt beslut i Hyresnämnden och Svea hovrätt, eftersom dessa föreningar ligger i fastigheter som efter fissionen är kvar i Sollentunahem.

Brf Annero

140 bostadslägenheter på Annerovägen 8–10 och Skinnaråsvägen 5–13 (fastighet Rotfrukten 2)

Brf Kärleksbacken

106 bostadslägenheter på Amorgränd, Bröllopsgränd, Förlovningsgränd, Giljaregränd, Hjärtegränd och Trohetsgränd (fastighet Rotstocken 1)