Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Bostadsrättsombildning

Åren 2007 - 2018 ombildade Sollentunahem drygt 1 760 lägenheter till bostadsrätter, vilket motsvarar cirka 25 procent av det antal lägenheter bolaget hade innan ombildningarna påbörjades.

Hembud

I samband med fissionen av AB Sollentunahem beslöt Hyresnämnden att några av bostadsrättsföreningarna i Sollentunahems fastigheter skulle erbjudas ombildning genom så kallat hembud. Gemensamt för de föreningarna är att de ligger i fastigheter som efter fissionen tillhör Sollentunafastigheter 2 AB och Sollentunafastigheter 3 AB.

Brf Malmparken 1

149 bostadslägenheter på Malmvägen 14–16 (fastighet Traktören 6 och 7)

Fastigheten tillhörde efter fissionen Sollentunafastigheter 3 AB och ombildningen hanterades därför av styrelsen för det bolaget. Föreningen har accepterat hembudet. Den 31 oktober 2019 ombildades fastigheterna till bostadsrätter.

Brf Skälbysångaren

12 bostadslägenheter på Västervägen 33–37 (fastighet Sångaren 6)

Föreningen har accepterat hembudet. Den 3 december 2018 ombildades fastigheten till bostadsrätter.

Brf Ribbings väg 5

59 bostadslägenheter på Ribbings väg 5A–C (fastighet Ellipsen 3)

Föreningen tackade i maj 2019 nej till hembudet.

Brf Malmparken

151 bostadslägenheter på Malmvägen 10–12 (fastighet Traktören 8 och 9)

Föreningen anmälde att de var intresserade av hembudet, men Hyresnämnden beslöt att avvisa föreningens anmälan eftersom den inte inkom till Hyresnämnden inom föreskriven tid.

Föreningen överklagade beslutet till Svea hovrätt, men hovrätten beslöt den 15 november 2018 att avvisa överklagandet eftersom föreningen inte inkom med kompletterande handlingar i tid. Hovrättens beslut kan inte överklagas.

Dispens från hembudsskyldighet

För de två föreningarna Annero och Kärleksbacken behöver Sollentunahem inte lämna några hembud, enligt beslut i Hyresnämnden och Svea hovrätt, eftersom dessa föreningar ligger i fastigheter som efter fissionen är kvar i Sollentunahem.

Brf Annero

140 bostadslägenheter på Annerovägen 8–10 och Skinnaråsvägen 5–13 (fastighet Rotfrukten 2)

Brf Kärleksbacken

106 bostadslägenheter på Amorgränd, Bröllopsgränd, Förlovningsgränd, Giljaregränd, Hjärtegränd och Trohetsgränd (fastighet Rotstocken 1)

Ombildade fastigheter

Lista över alla ombildade fastigheter under åren 2007 - 2019.